تماس با ما
مشخصات عمومی
کد: 95/7 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: پروژه آبرسانی الگن و دیل وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

نوبت اول                آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 7/95

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد پروژهای ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت که دارای کارت رتبه بندی معتبر در رشته آب رتبه 5 و بالاتر از معاونت راهبردی ریاست جمهوری ثبت در سامانه ساجار و دارای ظرفیت آزاد و دارای صلاحیت ایمنی کار از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشد واگذار نماید. از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت دعوت می گردد از تاریخ نشر نوبت دوم این آگهی به مدت 5 روز کاری با مراجعه به سایت این شرکت به نشانی WWW.abfar-kb.ir   و یا دبیرخانه این شرکت  به نشانی یاسوج ابن سینا 11و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به حساب شماره 2165214055007 بانک کشاورزی شعبه مطهری یاسوج نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند

ردیف

موضوع مناقصه

شهرستان محل اجرا

محل

تامین اعتبار

مبلغ برآورد اولیه(ریال)

مبلغ ضمانتنامه معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار  (ریال)

مدت اجرا

1

 

 

پروژه آبرسانی الگن (شامل تهیه واجرای لوله گالوانیزه 4اینچ به طول 360 متر و 8 اینچ به طول120 متر تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن PE80 به قطرهای 63 میلیمتر 1865 متر و ... ،  احداث مخزن 50مترمکعبی- دیوار بلوکی به طول 50 متر-سه باب پل عبور لوله از روی دره- پکیج دستگاه الکترولیز نمک طعام-) طبق برآورد ومشخصات فنی

 

 

 

 

 

 

کهگیلویه

 

صندوق توسعه ملی با شماره موافقتنامه

40902237

4568482532

228424127

4 ماه

2

پروژه آبرسانی دیل (،  احداث مخزن 1000مترمکعبی- ساختمان موتورخانه 50مترمربعی- پکیج دستگاه الکترولیز نمک طعام-) طبق برآورد ومشخصات فنی

 

 

 

 

 

 

گچساران

 

صندوق توسعه ملی با شماره موافقتنامه

40902237

4158031531

207901577

5 ماه

       1-تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ28/4/95 لغایت 2/5/95 فقط در ساعات اداری

2- تاریخ تحویل پیشنهادها : تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 13/5/95

3- تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 16/5/95

   الف - بازگشایی پاکتهای مناقصه با هر تعداد شرکت کننده صورت می گیرد .

   ب- آخرین مهلت برای اصلاح و پس گرفتن پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 12/5/95 می باشد .

         ج - متقاضیان شرکت در مناقصه که در حال حاضر با شرکت قرارداد دارند وتا آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادها پیمان منعقده را تحویل موقت ننمایند حق شرکت در مناقصه را ندارند.

5- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه شمسی از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادهامی باشد.

6- هزینه درج دو نوبت آگهی و اصلاحات احتمالی بعهده برنده مناقصه می باشد . سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است

7- متن این آگهی در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان به آدرسWWW.abfar-kb.ir و سایت ملی مناقصات iets.mporg.ir درج گردیده است .                                                                            

                                                                                                                                                                  امور قراردادها

                                                                                                                                           شرکت آب وفاضلاب روستایی استان

تاریخ انتشار نوبت اول : 27/4/95         تاریخ نوبت دوم :28/4/95

 


توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1395/04/28 مهلت دریافت اسناد: 1395/05/02
مهلت تحويل پیشنهادات: 1395/05/13 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1395/05/16
تاریخ انقضاء: 1395/05/17
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   

DOURAN Portal V5.0.4.0

V5.0.4.0