تماس با ما
مشخصات عمومی
کد: 95/6 نوع فراخوان: دو مرحله ای
عنوان: پروژه آبرسانی کریک - دارشاهی وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادها اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

نوبت اول                آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی شماره 6/95

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد صلاحیت که دارای کارت رتبه بندی معتبر در رشته آب رتبه 5 و بالاتر از معاونت راهبردی ریاست جمهوری ثبت در سامانه ساجار و دارای صلاحیت ایمنی کار از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشد واگذار نماید. از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت دعوت می گردد از تاریخ نشر نوبت دوم این آگهی به مدت 5 روز کاری با مراجعه به سایت این شرکت به نشانی WWW.abfar-kb.ir   و یا دبیرخانه این شرکت  به نشانی یاسوج ابن سینا 11و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به حساب شماره 2165214055007 بانک کشاورزی شعبه مطهری یاسوج نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند

 

ردیف

موضوع مناقصه

شهرستان محل اجرا

محل

تامین اعتبار

مبلغ برآورد اولیه(ریال)

مبلغ ضمانتنامه معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار  (ریال)

مدت اجرا

1

 

 

 

پروژه آبرسانی کریک - دارشاهی (شامل تهیه واجرای لوله گالوانیزه 3اینچ به طول 200 متر - تهیه واجرای لوله فولادی اپوکسی سطح داخلی8اینچ به طول 7850 متر - احداث دو باب مخزن 500مترمکعبی- احداث مخزن 100مترمکعبی- احداث موتورخانه 50 متر مربعی-پل عبور لوله از روی رودخانه-) طبق برآورد ومشخصات فنی

 

 

 

 

 

 

دنا

 

 

صندوق توسعه ملی با شماره موافقتنامه

467962

20105238263

1005261913

6 ماه

       1-تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ1395/04/24   لغایت 1395/04/29 فقط در ساعات اداری

2- تاریخ تحویل پیشنهادها : تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 1395/05/13

3-تاریخ ارزیابی کیفی :روز شنبه مورخ1395/05/16

4- تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت 10صبح روز دو شنبه مورخ 1395/05/18

   الف - بازگشایی پاکتهای مناقصه با هر تعداد شرکت کننده صورت می گیرد .

   ب- آخرین مهلت برای اصلاح و پس گرفتن پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 1395/05/12 می باشد .

         ج - متقاضیان شرکت در مناقصه که در حال حاضر با شرکت قرارداد دارند وتا آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادها پیمان منعقده را تحویل موقت ننمایند حق شرکت در مناقصه را ندارند.

5- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه شمسی از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادهامی باشد.

6- هزینه درج دو نوبت آگهی و اصلاحات احتمالی بعهده برنده مناقصه می باشد . سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است

7- متن این آگهی در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان به آدرسWWW.abfar-kb.ir و سایت ملی مناقصات iets.mporg.ir درج گردیده است .                                                                            

                                                                                                                                                                  امور قراردادها

                                                                                                                                           شرکت آب وفاضلاب روستایی استان

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/04/23         تاریخ نوبت دوم :1395/04/24

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1395/04/24 مهلت دریافت اسناد: 1395/04/29
مهلت تحويل پیشنهادات: 1395/05/13 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1395/05/18
تاریخ انقضاء: 1395/05/19
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   

DOURAN Portal V5.0.4.0

V5.0.4.0