تماس با ما
مشخصات عمومی
کد: 95/5 نوع فراخوان: دو مرحله ای
عنوان: پروژه آبرسانی مجتمع باباکلان وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادهای شرکت آبفار استان اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:نوبت اول               فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی شماره 5/95شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد صلاحیت که دارای کارت رتبه بندی معتبر در رشته آب رتبه 5 و بالاتر از معاونت راهبردی ریاست جمهوری ثبت در سامانه ساجار و دارای صلاحیت ایمنی کار از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشد واگذار نماید. از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت دعوت می گردد از تاریخ نشر نوبت دوم این آگهی به مدت 5 روز کاری با مراجعه به سایت این شرکت به نشانی WWW.abfar-kb.ir  و یا دبیرخانه این شرکت  به نشانی یاسوج ابن سینا 11و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به حساب شماره 2165214055007 بانک کشاورزی شعبه مطهری یاسوج نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند ردیف

موضوع مناقصه

شهرستان محل اجرا

محل

تامین اعتبار

مبلغ برآورد اولیه(ریال)

مبلغ ضمانتنامه معتبر شرکت در فرآیند ارجاع کار  (ریال)

مدت اجرا

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

پروژه آبرسانی مجتمع باباکلان(شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن با فشار 10 اتمسفر به قطرهای 90 میلیمتر به طول  2000 متر ، 160 میلیمتر به طول  4000 متر - تهیه واجرای لوله گالوانیزه 3 اینچ به طول 1400 متر جهت ساپورت - تهیه واجرای لوله فولادی6 اینچ با اپوکسی سطح داخلی به طول 2000 متر- تهیه واجرای لوله فولادی8 اینچ با اپوکسی سطح داخلی به طول 20500 متر -مخزن 200 مترمکعبی کمبل مخزن 300 مترمکعبی باباکلان -مخزن 500 مترمکعبی آبشیرین- دو باب ساختمان آجری3*4 ساختمان آجریبه مساحت 50متر مربع-دیوار محوطه آجری به ابعاد 50*50  - فنس کشی به ابعاد 50*50-دو دستگاه پکیج الکترولیز نمک طعام -) طبق برآورد ومشخصات فنی

 

 

 

 

 

 

 

گچساران

 

 

صندوق توسعه ملی با شماره موافقتنامه

467962

 

 

 

 

 

 

48566854941

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2428342747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ماه

 

 

 

 

        1-تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ 1395/3/19 لغایت 1395/3/24فقط در ساعات اداری2- تاریخ تحویل پیشنهادها : تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1395/4/33-تاریخ ارزیابی کیفی :روز شنبه مورخ 1395/4/5 4- تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت 10صبح روز یکشنبه مورخ 1395/4/6   الف - بازگشایی پاکتهای مناقصه با هر تعداد شرکت کننده صورت می گیرد .   ب- آخرین مهلت برای اصلاح ،جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 1395/4/2 می باشد .         ج - متقاضیان شرکت در مناقصه که در حال حاضر با شرکت قرارداد دارند وتا آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادها پیمان منعقده را تحویل موقت ننمایند و شرکتهایی که جزء لیست سیاه می باشند حق شرکت در مناقصه را ندارند.5- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه شمسی از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادهامی باشد.6- هزینه درج دو نوبت آگهی و اصلاحات احتمالی بعهده برنده مناقصه می باشد . سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است7- متن این آگهی در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان به آدرسWWW.abfar-kb.ir و سایت ملی مناقصات iets.mporg.ir درج گردیده

 است .                                                                                                                                                                                                                                             امور قراردادها                                                                                                                                                     شرکت آب وفاضلاب روستایی استانتاریخ انتشار نوبت اول :  1395/3/18        تاریخ نوبت دوم :1395/3/19 توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1395/03/19 مهلت دریافت اسناد: 1395/03/24
مهلت تحويل پیشنهادات: 1395/04/03 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1395/04/06
تاریخ انقضاء: 1395/04/07
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   

DOURAN Portal V5.0.4.0

V5.0.4.0