تماس با ما
مشخصات عمومی
کد: 95/3-5 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: پروژه آبرسانی جوبریز چشمه گلی تاکسیسه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادهای شرکت آبفار استان اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 5- 95/3

شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد صلاحیت که دارای کارت رتبه بندی بانکی در رشته آب از معاونت راهبردی ریاست جمهوری ثبت در سامانه ساجار و دارای صلاحیت ایمنی کار از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشد واگذار نماید. از کلیه شرکتهای واجد صلاحیت دعوت می گردد از تاریخ نشر نوبت دوم این آگهی به مدت 5روز کاری با مراجعه به دبیرخانه این شرکت  به نشانی یاسوج ابن سینا 11وپرداخت مبلغ یک میلیون پانصد هزار ریال به حساب شماره 2165214055007 بانک کشاورزی شعبه مطهری یاسوج نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند

ردیف

موضوع مناقصه

شهرستان محل اجرا

مبلغ برآورد اولیه(ریال)

مبلغ ضمانتنامه معتبر شرکت در مناقصه  (ریال)

مدت اجراء

رشته ورتبه مورنیاز

پروژه آبرسانی جوبریز چشمه گلی تاکسیسه (شامل تهیه و اجرای لوله پلی اتیلن با فشار 10 اتمسفر به قطرهای 40 میلیمتر به طول 1700 متر، 50 میلیمتر به طول 200 متر ، 63 میلیمتر به طول  100 متر ، 75 میلیمتر به طول  800 متر، 90 میلیمتر به طول  4050 متر،110 میلیمتر به طول  700 متر، 125 میلیمتر به طول  2200 متر لوله سبز 25 به طول 1380  متر- پکیج دستگاه الکترولیز نمک طعام) طبق برآورد ومشخصات فنی

 

بویراحمد

4742870271

237143514

5ماه

آب -5وبالاتر

 

 

1-تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ26/2/95 لغایت 30/2/95 فقط در ساعات اداری

2- تاریخ تحویل پیشنهادها : تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ 11/3/95

3- تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت 8 صبح روزچهار شنبه مورخ 12/3/95

   الف - ضمناً بازگشایی پاکتهای مناقصه با هر تعداد شرکت کننده صورت می گیرد .

   ب- آخرین مهلت برای اصلاح ،جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 10/2/95 می باشد .

   ج - شرکتهایی که طرف قرارداد این شرکت بوده وتا کنون  پروژه مورد پیمان را تحویل موقت ننموده اند مجاز به شرکت در این مناقصه نمی باشند .

4- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت : سه ماه شمسی

5- هزینه درج دو نوبت آگهی و اصلاحات احتمالی بعهده برنده مناقصه می باشد . سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است

6- متن این آگهی در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان به آدرسWWW.abfar-kb.ir و سایت ملی مناقصات iets.mporg.ir درج گردیده است .

                                                                              

                                                                                   اداره امور قراردادها

                                                                       شرکت آب وفاضلاب روستایی استان

 

تاریخ انتشار نوبت اول : 25/2/95

تاریخ نوبت دوم :26/2/95

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1395/02/26 مهلت دریافت اسناد: 1395/02/30
مهلت تحويل پیشنهادات: 1395/03/11 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1395/03/12
تاریخ انقضاء: 1395/03/13
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   

DOURAN Portal V5.0.4.0

V5.0.4.0